Wpisz szukane słowa, pomożemy znaleźć to czego szukasz

Jakich informacji szukasz?

Image Alt

Pierwsza pomoc pediatryczna

Ratuj życie i zdrowie dziecka! .

Szkolenie pozwala przygotować rodziców i opiekunów dzieci do profesjonalnego udzielenia pomocy dziecku w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

Kurs pierwszej pomocy Wrocław

Małe grupy

Szkolenie prowadzimy dla dowolnej ilości uczestników, jednak ćwiczenia przeprowadzamy w małych 6-10 osobowych grupach. Prowadzimy również zajęcia indywidualne dla rodziców i opiekunów dzieci.

Kurs pierwszej pomocy Wrocław

Sprzęt szkoleniowy

Fantomy dzieci i niemowląt do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej z symulacją krążenia, symulacją oddechu, drożności dróg oddechowych. Treningowe AED, środki opatrunkowe, apteczki pierwszej pomocy.

Pierwsza pomoc pediatryczna .

Szkolenie dla opiekunów i rodziców dzieci

Celem szkolenia jest przygotowanie do natychmiastowego i w pełni profesjonalnego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia dziecka. Dzięki szkoleniu nauczysz się, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu pediatrycznemu oraz jak zadbać o bezpieczeństwo własne jak i twoich bliskich.

Umiejętności, które zdobędziesz .

Po szkoleniu będziesz między innymi potrafił:

Ocenić stan poszkodowanego dziecka, prawidło wezwać pomoc, wykonać prawidłowo pozycję boczną, ocenić podstawowe parametry życiowe dziecka, wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową dzieci i niemowląt, właściwie postępować przy zadławieniu, zaopatrywać złamania, zwichnięcia, skręcenia, zranienia, krwotoki, postępować w wybranych stanach nagłych.

Gotowi Do Ratowania

Program .

Czas trwania szkolenia: około 5-6h zegarowych

1. Podstawy udzielania pierwszej pomocy:

charakterystyka udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym pediatrycznym


aspekty prawne pierwszej pomocy


wsparcie psychologiczne i komunikacja z poszkodowanym pediatrycznym


bezpieczeństwo i profilaktyka


łańcuch przeżycia

2. Ocena stanu poszkodowanego, sytuacji i miejsca zdarzenia:

bezpieczeństwo: własne, poszkodowanego, świadków zdarzenia


prawidłowe wezwanie pomocy


ocena i kontrola stanu przytomności, drożności dróg oddechowych i oddechu poszkodowanego pediatrycznego


ocena obrażeń i szybkie badanie urazowe poszkodowanego pediatrycznego

3. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa niemowlaka oraz dziecka:

postępowanie z dzieckiem nieprzytomnym


przyczyny zatrzymania krążenia u dzieci


resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci i niemowląt

4. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (defibrylator AED):

PAD - program powszechnego dostępu do defibrylacji


zasada działania i użycie AED

algorytmy postępowania BLS/AED u poszkodowanych pediatrycznych

5. Wybrane stany nagłe:

omdlenie


epilepsja


ciało obce w drogach oddechowych


hipoglikemia, hiperglikemia


wstrząs


zakrztuszenie, zadławienie


wysoka temperatura


drgawki, dreszcze


bezdech


użądlenie, pogryzienie, ukąszenie, anafilaksja


porażenie prądem


hipotermia, hipertermia

6. Urazy i krwotoki:

tamowanie krwotoków


opatrywanie ran i zranień


oparzenia


złamania, zwichnięcia, skręcenia


urazy głowy

Ćwiczenia:

wezwanie pomocy


ocena poszkodowanego


pozycja boczna


resuscytacja krążeniowo-oddechowa dziecka i niemowlaka


użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego u dzieci


postępowanie przy zadławieniu i w wybranych stanach nagłych


zaopatrywanie i tamowanie ran oraz krwotoków

zaopatrywanie urazów, złamań, zwichnięć, skręceń, oparzeń

Zapisz się na szkolenie .

Gotowi Do Ratowania

Pozostałe szkolenia .

Szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław, kurs pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc. Szkolenia podstawowe.

Podstawy pierwszej pomocy.

4 godzinny kurs podstawowy dla osób chcących poznać podstawowe zagadnienia pierwszo pomocowe.

Szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław, kurs pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc. Szkolenia rozbudowane.

Rozbudowane szkolenie z pierwszej pomocy.

8 godzinny rozbudowany kurs pierwszej pomocy dla osób chcących poznać zagadnienia pierwszo pomocowe.

Szkolenia z pierwszej pomocy pediatrycznej Wrocław, kurs pierwszej pomocy pediatrycznej

Pierwsza pomoc pediatryczna.

Dla rodziców i opiekunów dzieci.

6 godzinny kurs pierwszej pomocy pediatrycznej dla rodziców i opiekunów dzieci.

Szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław, kurs pierwszej pomocy

Pokazy i wydarzenia.

Pokazy i szkolenia z pierwszej pomocy.

Szkolenia i pokazy z pierwszej pomocy podczas wydarzeń.

Szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław, kurs pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc. Dla dzieci i młodzieży.

Szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży.

Szkolenia i pokazy z pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży.

Szkolenia z pierwszej pomocy dla firm Wrocław, kurs pierwszej pomocy dla firm

Szkolenia dla firm i instytucji.

Zaawansowane kursy pierwszej pomocy dla firm i instytucji.

Podstawowe i zaawansowane kursy pierwszej pomocy dla firm i instytucji.