Wpisz szukane słowa, pomożemy znaleźć to czego szukasz

Jakich informacji szukasz?

Image Alt

Pierwsza pomoc – szkolenia dla dzieci i młodzieży

Mali ratownicy mają super moce! .

To najczęściej my rodzice, osoby dorosłe mamy opór i strach przed nauką udzielania pierwszej pomocy i podjęciem akcji ratunkowej w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. Zdecydowanie warto w nas samych, osobach dorosłych zmienić ten stan rzeczy, bo to właśnie od nas wychodzi dobry przykład i inicjatywa jak postępować w sytuacji pierwszo - pomocowej. Jest to niezwykle ważne dla zainspirowania do właściwych zachowań naszych dzieci, bo jak wiecie przykład idzie zawsze z góry 🙂 Dzieci „mają” zupełnie odwrotnie. Entuzjastycznie i odważnie podchodzą do tematu ratowania drugiego człowieka. Mają tą SUPER MOC! Wspieraj, zatem dziecko od najmłodszych lat, kształtuj jego postawy w temacie pomagania drugiemu człowiekowi, ponieważ to dobro powróci kiedyś ze zdwojoną siłą.

Kurs pierwszej pomocy Wrocław

Grupy szkolne i przedszkolne

Szkolenie prowadzimy dla dowolnej ilości uczestników. Najczęściej dla jednej grupy dzieci (jednorazowo) w wieku przedszkolnym lub szkolnym (od 6 lat wzwyż). Staramy się nie łączyć grup - tak aby każde z dzieci miało czas na dokładnie przećwiczenie wszystkich działań. Podczas szkolenia zawsze obecni są wychowawcy lub opiekunowie grupy, którzy również biorą aktywny udział w zajęciach 🙂 Każdorazowo dzieci oraz młodzież w wieku szkolnym otrzymują dyplomy „Mały Ratownik” oraz materiały edukacyjne dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy. W grupach młodszych wykorzystujemy również pomoce dydaktyczne takie jak: kolorowanki, misie, zabawki czy plansze edukacyjne.

Kurs pierwszej pomocy Wrocław

Sprzęt szkoleniowy

W zależności od wieku dzieci każdorazowo kształtujemy dedykowany pod spotkanie program. Najczęściej podczas naszych spotkań korzystamy z następujących pomocy: fantomy do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej z symulacją krążenia, symulacją oddechu, drożności dróg oddechowych dziecka i osoby dorosłej, treningowe AED (w przypadku zajęć z młodzieżą), kamizelki do treningu postępowania w niedrożności dróg oddechowych. Do dyspozycji dzieci są również środki opatrunkowe, w pełni wyposażone torby i plecaki ratownicze, dodatkowy sprzęt najczęściej wykorzystywany w pracy Ratownika Medycznego.

Pierwsza pomoc .

Szkolenie dla dzieci i młodzieży

Celem szkolenia jest wyrobienie odpowiednich postaw u dzieci i młodzieży oraz przygotowanie do natychmiastowego i w pełni profesjonalnego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia poszkodowanego (młodzież). Dzięki szkoleniu dzieci i młodzież uczą się, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy, jak zadbać o bezpieczeństwo własne, jak prawidłowo reagować i wezwać pomoc (dzieci młodsze).

Umiejętności, które zdobywają dzieci i młodzież .

Po szkoleniu dzieci i młodzież szkolna będę między innymi potrafiły:

Zadbać o bezpieczeństwo własne, ocenić stan poszkodowanego, prawidło wezwać pomoc, wykonać prawidłowo pozycję boczną, ocenić podstawowe parametry życiowe, wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, użyć defibrylatora AED, właściwie postępować przy zadławieniu, zaopatrywać złamania, zwichnięcia, skręcenia, zranienia, krwotoki, postępować w wybranych stanach nagłych.

Gotowi Do Ratowania

Program .

Czas trwania szkolenia ustalamy indywidualnie

Program każdorazowo dostosowywany jest do grupy i wieku dzieci. Poniżej prezentujemy standardowy program szkolenia oraz ćwiczeń.

1. Podstawy udzielania pierwszej pomocy:

Bezpieczeństwo własne, w szkole, w przedszkolu, w domu, na placu zabaw ...


motywacja do udzielania pierwszej pomocy

2. Ocena stanu poszkodowanego, sytuacji i miejsca zdarzenia:

bezpieczeństwo: własne, poszkodowanego, świadków zdarzenia


prawidłowe wezwanie pomocy


ocena i kontrola stanu przytomności, drożności dróg oddechowych i oddechu poszkodowanego

3. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa osoby dorosłej jak i dziecka:

postępowanie z osobą nieprzytomną


resuscytacja krążeniowo-oddechowa

4. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (defibrylator AED):

PAD - program powszechnego dostępu do defibrylacji


zasada działania i użycie AED


algorytmy postępowania BLS/AED

5. Wybrane stany nagłe:

omdlenie


epilepsja

ciało obce w drogach oddechowych

6. Urazy i krwotoki:

tamowanie krwotoków


opatrywanie ran i zranień


oparzenia


złamania, zwichnięcia, skręcenia

Ćwiczenia:

wezwanie pomocy


ocena poszkodowanego


pozycja boczna


resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej


użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego


postępowanie przy zadławieniu i w wybranych stanach nagłych


zaopatrywanie i tamowanie ran oraz krwotoków

zaopatrywanie urazów, złamań, zwichnięć, skręceń, oparzeń

Zapisz się na szkolenie .

Gotowi Do Ratowania

Pozostałe szkolenia .

Szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław, kurs pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc. Szkolenia podstawowe.

Podstawy pierwszej pomocy.

4 godzinny kurs podstawowy dla osób chcących poznać podstawowe zagadnienia pierwszo pomocowe.

Szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław, kurs pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc. Szkolenia rozbudowane.

Rozbudowane szkolenie z pierwszej pomocy.

8 godzinny rozbudowany kurs pierwszej pomocy dla osób chcących poznać zagadnienia pierwszo pomocowe.

Szkolenia z pierwszej pomocy pediatrycznej Wrocław, kurs pierwszej pomocy pediatrycznej

Pierwsza pomoc pediatryczna.

Dla rodziców i opiekunów dzieci.

6 godzinny kurs pierwszej pomocy pediatrycznej dla rodziców i opiekunów dzieci.

Szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław, kurs pierwszej pomocy

Pokazy i wydarzenia.

Pokazy i szkolenia z pierwszej pomocy.

Szkolenia i pokazy z pierwszej pomocy podczas wydarzeń.

Szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław, kurs pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc. Dla dzieci i młodzieży.

Szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży.

Szkolenia i pokazy z pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży.

Szkolenia z pierwszej pomocy dla firm Wrocław, kurs pierwszej pomocy dla firm

Szkolenia dla firm i instytucji.

Zaawansowane kursy pierwszej pomocy dla firm i instytucji.

Podstawowe i zaawansowane kursy pierwszej pomocy dla firm i instytucji.